Sevgin Salim

Ruse Angel Konçev Üniversitesi (Bulgaristan) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden 2003 yılında mezun oldum. Yükseklisansımı Sofya Vasil Levski Milli Spor Akademisi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünü 2005 yılında tamamladım. Gelişi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde 2008 yılından beri hizmet vermekteyim. Özel Eğitim Fizyo Terapisti olarak hedefim Özel Eğitime gereksinimi olan bireylere günlük hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, bağımsız yaşama destek vermek, oluşan fiziksel, mental, duyu-algı bozuklukları ve problem davranışları bilimsel yöntem ve tetkikler kullanarak ortadan kaldırmak ve en aza indirgeyerek bir iş ve meslek sahibi olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak.